Beställning

scanteco1.gif (2533 bytes)
 

Välkommen att beställa direkt med orderformuläret här nedanför.

Leverans och betalning sker med postförskott om inget annat överenskommits.


ORDERFORMULÄR

Härmed beställer jag nedanstående produkter för leverans till angiven adress enligt Scanteco leverans- och betalningsvillkor. Önskar jag få varan levererad av min favorit återförsäljare så anger jag deras namn och adress.


Uppgifter endast för Återförsäljare / VAR / OEM
ÅF

Uppgifter endast för slutkund. Privatpersoner anger namn på ÅF som ska leverera.
Jag önskar leverans enligt följande alternativ:
ÅF företagsnamn:
ÅF kontaktperson:
ÅF ort:
ÅF telnr: ÅF faxnr:
Kommentarer:

Leverans och fakturaadress
Företag:
Namn:
Adress:
Post nr: Postadress:
Country:
Tel-nr:
E-mail:

Produktkategori: Videobevakning
Antal: st  Produkt:
Produktkategori: Videobevakningskamera
Antal: st  Produkt:
Produktkategori: Video Inspelning- och redigeringsprodukter, AVI
Antal: st  Produkt:
Produktkategori: AVI till MPEG konvertering
Antal: st  Produkt:
Produktkategori: Videodigitalisering
Antal: st  Produkt:
Produktkategori: Videoserver
Antal: st  Produkt:

  

Skriv gärna ut denna sida innan du skickar den.
När du har klickat på "Klar skicka beställning"-knappen får du en bekräftelse direkt på att beställningen har skickats iväg.

Återköp

För vara ur ordinarie, lagerfört, sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskettemballage, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Scanteco AB återköp under tio dagar från faktura datum. För annan vara accepteras inte återköp.

Vid återköp skall kund ersätta Scanteco AB:s fraktkostnader. En återköpsavgift om 20% av varans värde, dock minimum 250 kr jämte moms utgår. Fraktkostnad och återköps avgift belastar kundens tillgodohavande hos Scanteco AB eller faktureras separat.

Kunden skall kontakta Scanteco AB´s kundservice vid återköp på tel.: 08-7390014, fax 08-383638 eller via Scantecos e-mail  info@scanteco.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Scanteco AB till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Scanteco AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Återköpet är godkänt först sedan Scanteco AB i tid erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, jämte ordersedel, faktura och giltigt returnummer.

 


Postadress Telefon Internet
Scanteco Multimedia
Björnidegränd 39
S-162 46 VÄLLINGBY
Sweden
Tel: 08 - 739 00 14
Fax:
08 - 38 36 38
Mobil:
070 - 444 24 27
E-mail: info@scanteco.se

WWW: www.scanteco.se